Login

Register

Login

Register

ZEYTİNYAĞININ RENGİ NASIL OLMALIDIR?

ZEYTİNYAĞININ RENGİ NASIL OLMALIDIR?

Nitelikli zeytinyağı arayışında farklı kriterler baz alınarak yorumlar yapılmaktadır. Yaygın olarak görülen
kriterlerden biri de “Zeytinyağının Rengidir.” Bir çok tüketici farklı renklerde ve tonlarda olan
zeytinyağlarının daha kaliteli olduğunu düşünmektedir. Bu sadece ülkemizde değil, dünyanın bir çok farklı
bölgesinde de rastlanan ve doğruluğuna inanılan bir düşüncedir. Ancak zannedilenin aksine nitelikli bir
zeytinyağı için renk güvenilir bir gösterge değildir.

Zeytinyağı yapısı gereği açık sarıdan, koyu yeşile kadar farklı renk tonlarında olabilir. Zeytinyağının
içerisinde bulunan pigmentler zeytinyağının rengini belirlemektedir. Örneğin Klorofil(yeşil pigment)
miktarı fazla olan bir zeytin bölgesinden elde edilen zeytinyağı daha yeşil tonlarında olur iken, karaten ve
ksantofil (sari-turuncu) miktarı fazla olan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı daha çok sarı tonlarında
olmaktadır. Bu pigmentlerde bir çok farklı faktörden etkilenerek renk farklılığı gösterebilmektedir.
Zeytinyağının rengini etkileyen başlıca faktörler şu şekilde sıralanmaktadır:

Bölgesel Şartlar: Zeytinyağının rengini en çok etkileyen faktörlerden biri de yetiştiği bölgenin
iklimidir. Burada söz konusu olan konu ülkeler değil, daha mikro bölgelerdir. Burada toprak
yapısı, sıcaklık, ortalama nem ve yağış formu gibi etmenler zeytinin yapısında belirleyici unsur
rolündedir. Bu da zeytinyağlarının farklı renk tonlarında olmasına sebep olmaktadır. Örneğin
ülkemizde Ayvalık yöresinden elde edilen zeytinyağları ile Güney Ege bölgesinden elde edilen
zeytinyağları farklı renk tonları göstermektedir. İklim de bunun sebeplerinden biridir.

Zeytin Yağının Sıkım Derecesi: Zeytinyağı sıkım aşamasında eğer yüksek sıcaklık ile sıkılır ise bu
renk pigmentlerinin yapısını etkilemektedir. Soğuk sıkım ile elde edilen zeytinyağları ise yapısını
daha iyi korur ve zeytin bölgesinin özelliğine göre rengi ortaya çıkar.

Zeytinin Cinsi: Her zeytin cinsi kendi yapısı gereği içerdiği pigmentler açısından farklılıklar
göstermektedir. Bu da zeytinyağının renklerinin farklı tonlarda olmasını etkilemektedir.

Zeytinlerin Hasat Zamanları: Zeytinler genellikle olgunlaşmaya başlarken yeşil tonlarında iken
olgunlaşma süresi ilerledikçe koyu mora doğru ilerleyen bir renk skalası gözlemlenmektedir. Bu
sebeple de erken hasat ya da olgun hasat edilen zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının rengi
farklılık gösterebilmektedir.

Depolama Koşulları: Zeytinyağının yapısını oksijen, sıcaklık ve nem gibi faktörler etkilemektedir.
Bu sebeple de zeytinyağının depolama koşulları da rengini değiştirebilmektedir. İyi saklanmayan
bir zeytinyağı zamanla diğer özelliklerini kaybettiği gibi renginde de değişim yaşandığı
gözlemlenmiştir.

Tüm bu etmenlerden dolayı zeytinyağının rengi, zeytinyağının niteliğine dair yanıltıcı bir gösterge olarak
ele alınmıştır. Zeytinyağının hangi renk tonunda olduğu kalitesini değil sadece zeytinin özelliğini
göstermektedir. Buna örnek olarak da, tüm zeytinyağı yarışmalarında zeytinyağlarının renk belli etmeyen
koyu cam fanuslarda servis ediliyor olmasını gösterebiliriz. Çünkü genellikle zeytinyağının rengi niteliğine
dair yanıltıcı fikir vermektedir.